Kritisch Kollectief

Ruimte voor tegenspraak en het fundamenteel kunnen  en mogen oneens zijn wordt door ons als basis gezien van een kwaliteitsvolle jeugdhulp. Het Kritisch Kollectief wil in die geest  een forum vormen voor het debat over de pedagogiek van jeugdwelzijnsinterventies op het raakvlak tussen beleid, praktijk en onderzoek. We willen via debat streven naar een wederzijdse beïnvloeding van alle op jeugdwelzijn betrokken actoren, waarbij deze diverse actoren elkaar kunnen inspireren, ondersteunen en bevragen. 

 

De reflecties en het debat over de pedagogische logica’s van jeugdwelzijnsinterventies moet worden gestuurd door de vraag wat de betekenis is van deze interventies voor kinderen, ouders en de samenleving vanuit het perspectief van kinderen en ouders. We willen als Kritisch Kollectief dit debat aanzwengelen door op geregelde tijdstippen inhoudelijke bijdragen te leveren en deze ter discussie te stellen.  Dit gebeurt enerzijds door publicaties die we in publiek debat brengen via de Eduacademie (zie https://eduacademie.jouwweb.nl/kritisch-kollektief), anderzijds door deze bijdragen als onderwerp te nemen van de debatlunches van het Contactomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw (ziehttps://contactcomite.be/about).