Elke derde maandag van de maand om 19.30 u  gaat er een palaver door in Den Dolaard, Zwartaardeweg 2 te Zoutleeuw.

 

Op deze pagina volgen de verslagen van de palavers van het lopende kalenderjaar. 

De verslagen van voorbije jaren kunnen geraadpleegd worden onder "Archief"

 

Palaver 23 januari

Aanwezig: Jan, Laurent, Bob, Karel

Op de agenda:

1. Stand van zaken m.b.t. de studiedag en Avansa, mogelijke samenwerking met het contactcomité.

Avansa wil de studiedag zoals we hebben voorgesteld ondersteunen. Intussen wil Rudi Roose het voorstel overmaken aan het Contactcomité. zij komen samen op 15 februari. Rudi zal dan antwoorden. Intussen onderzoeken we of we Gert Biesta kunnen vragen. We moeten ook nog een catchy titel voor de studiedag vinden. Als we met het Contactcomité in zee gaan, zouden we voor 100 mensen gaan. In dat geval moeten we wat assistentie krijgen uit de groep rond Eduacademie om de dialooggroepen te begeleiden. 

Verder is er nog de kwestie van de locatie: Laurent informeert bij Romaanse Poort en bij de abdij van Vaalbeek. Bob bij de kerk van Binkom, Karel bij het Masereelfonds.


2. Terugkoppeling dialogische sessies: actiegroep residentiële werkingen.

De eerste plenaire sessie ging door op 17 januari , er volgde een inhaalsessie voor zieke begeleiders op 20 januari in De Tunnel.

Opmerkelijk is het impact van Projet N.  De deelnemers kwamen na enige onwennigheid tot thema's waarop verder gewerkt zal worden. Bij de afsluiting werd ook door de deelnemers uitgesproken dat ze nieuwsgierig waren naar het vervolg.

 

3. Weerkerend thema: hoe verder met de movie-talks? System Crasher?

We hebben verder van gedachten gewisseld over de idee om films te groeperen, in het verlengde van de idee om met Pieter samen te gaan of met Ides Nicaise. afspraak is om te onderzoeken of er via ZED, Lumière, of een andere groep mogelijkheden zijn om zoiets uit te werken. Samenwerking met IP-groep? 

Afspraak is dat we de idee blijven vasthouden en intussen op de palavers vertoningen voorzien. Op volgend Palaver zullen we Un monde bekijken. Dit ook vanuit het oogpunt wat feedback te krijgen om de film in te leiden op 7 maart, wanneer hij in ZED getoond wordt in de reeks die de groep rond Ides Nicaise voorziet. Un monde zal ingeleid en uitgeleid worden door Laurent, Gie Beboutte en eventueel Karel. 


4. Deelname aan stuurgroep I.P.

Karel zal vanuit Eduacademie deelnemen aan de stuurgroep IP

 

5. Vraag naar feedback op Laurents tekst over dialogisch werken.

Laurent is een tekst aan het uitschrijven over dialogisch werken, op basis van en als materiaal voor de dialogische sessies vertrekkend van film. Graag feedback. Wordt geagendeerd op volgende palavers.

 

6. Tekstatelier. 

Op het tekstatelier van 9 januari werd de tekst van Aslinn O'donnell afgewerkt, met een ronde van wat bijblijft.

De volgende tekst is van de hand van Tim Ingold: on not knowing and paying attention. Bob zorgt voor een vertaling via deep language. 

 

Verslag: Karel

 

Palaver 13 februari

 

1. Vertoning van Un Monde

 

Op vorig palaver werd afgesproken op de palavers vertoningen te voorzien, zolang we geen nieuwe formule voor de movietalks vinden. Un monde wordt vertoond  vanuit het oogpunt wat feedback te krijgen om de film in te leiden op 7 maart, wanneer hij in ZED getoond wordt in de reeks die de groep rond Ides Nicaise voorziet. Un monde zal ingeleid en uitgeleid worden door Laurent, Gie Beboutte en eventueel Karel. 

 

Bij de bespreking wordt sterk benadrukt dat dit geen documentaire is, maar een film, een geconstrueerd verhaal. 

 

2. Stand van zaken studiedag Professionaliteit dialogisch bekeken, opvolging contacten bij Vaalbeek, Binkom, Masereelfonds, Contactcomité

 

Het contactcomité is in principe bereid mee in zee te stappen. Het Masereelfonds is wel geïnteresseerd, maar heeft niet de infrastructuur om 3 films tegelijk te draaien. We zullen het vervolg wat laten afhangen van het overleg met het contactcomité.

 

3. Stand van zaken dialogische sessies. 

-op 14 februari en 14 maart wordt verder gewerkt met de actiegroep residentiële werking Limburg.

- Met De Vuurvogel wordt samen een tekst geschreven over heel het proces dat ze doorlopen hebben

- Vervolgsessies bij De Vuurvogel gaan door op 8 en 9 mei.

- In de pijplijn: Het Ander / Cachet / CAW Mechelen.

 

4. Stand van zaken “mini-filmfestival” (films Deligny/ IP) eventueel via Masereelfonds en Bevrijdingsfilms

Piste wordt verder onderzocht.

 

5. Feedback op Laurents Tekst

 

6. Filmforum OVDS 

 

7. Varia