In de marge

In de marge werken we aan de documentering en ondersteuning van praktijken en thema's die zich in de plooien en de schaduw van reguliere werkvormen ontwikkelen.

"In de marge" heeft de vorm aangenomen van een kleine onderneming met vrijstelling van BTW-verplichtingen.

Ondernemingsnummer: 0741684962

 

Aangemaakte videodocumenten 2020-2021:

2020: "Het Evidente Beest". Over het werk met ezels in de behandeling van patiënten in de psychiatrische kliniek Sint-Alexius te Grimbergen. Wordt vertoond op 15 oktober 2021, op de studiedag over dit werk, op de site van Sint-Alexius te Grimbergen.

2021: "In gesprek met jonge leefgroepbegeleiders". Videodocument, gebaseerd op interviews van jonge leefgroepbegeleiders werd aangemaakt voor de debatlunch van het Contactcomité voor Organisaties in de Jeugdhulp, op 14 januari 2021.

 

Videodocumenten 2022:

 

Studiedag Delictgerichte Contextebegleiding 24 mei 2022

 

Er wordt een vervolg gemaakt aan het videodocument "jonge leefgroepbegeleiders". Aan de beurt zijn nu ervaren leefgroepbegeleiders. Het geheel wordt ondersteund door de Universiteit Gent Vakgroep Sociaal werk en Sociale Pedagogiek en door de academische werkplaats "Positief Leefklimaat". 

De gesprekken met de ervaren leefgroepbegeleiders zin werden verwerkt in 5 documenten, één per gesprek. Deze documenten werden tijdens de palavers bediscussieerd. Ook deze discussies werden opgenomen. Het geheel mondt uit in 3 montages: 

- Contact, kwetsbaarheid en betrouwbaarheid.

- Basishouding

- Beleid en dagelijks handelen.

 

Ondersteuning:

Schrijnwerkerij Leonnaer te Neerijse. Deze oude schrijnwerkerij zal gerestaureerd worden en omgebouwd tot een polyvalent zaaltje dat ruim ter beschikking zal worden gesteld. We ondersteunen de initiatiefnemer, Pieter Beersman om jongeren uit de jeugdhulp in dit werk te betrekken.