Eduacademie is een open platform voor vrijdenkers over educatieve praktijken in onderwijs, hulpverlening en sociaal-cultureel werk. Eduacademie wil in dialoog de objectiverende benaderingen in onderwijs, jeugdhulp en sociaal-cultureel werk tegen spreken. Tal van praktijken die zich in schaduwzones ontwikkelen, tonen aan dat andere benaderingen mogelijk zijn en de moeite lonen.  

 

We richten Movietalks in. We projecteren films als aanzet om tot uitwisseling en dialoog te komen. De films zijn zowel gedateerde als recente documenten over educatieve praktijken.

 

Met het Tekstatelier vertrekken we van teksten die ons aanspreken om met mekaar van gedachten te wisselen, waardoor we onze bekommernissen ook theoretisch kunnen onderbouwen. 

 

Eduacademie werkt In de marge.   Naast het inrichten van Movietalks bouwt eduacademie aan de documentatie en ondersteuning van educatieve praktijken die zich in de marges en schaduwzones van het erkende onderwijs, van erkende hulpverlening en sociaal-cultureel werk ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb