Movie-talks

Waarom film? Film legt  – zoals een verhaal – een concrete praktijk in het midden , spreekt tot de verbeelding en kan je aanzetten  tot  een ‘innerlijke dialoog’. Er zijn scènes, passages, dialogen die ieder op een eigen manier raken of treffen. Door daarover in gesprek te  gaan en te  onderzoeken waarmee deze geraaktheid te maken heeft, kunnen  dieperliggende vooronderstellingen of aannames  boven water komen. Daarin kunnen  gedeelde betekenissen  ontdekt  worden en kaneen gedeelde grond gevonden worden die een opstap kan zijn naar nieuwe praktijken, of tot het veranderen of heroriënteren van bestaande praktijken kan leiden.

Welke films ?

Het spreekt voor zich dat we in het kader van de edu-academie films tonen – in het midden brengen- die educatieve praktijken documenteren.  Edu-academie wil zo de confrontatie aangaan met verschillende manieren van kijken. Er wordt een mengeling voorgesteld van ‘oude’ films en hedendaagse video- en filmproducties. “Oude’ historische films dwingen ons uit de comfort-zone te treden door het vreemde en de afstand die ze scheppen. Nieuwe hedendaagse films of video’s tonen wat op verschillende plaatsen actueel aan de gang is. Alle films doen ons stilstaan, verwonderd kijken en dagen uit om vanuit een eigen ‘oorspronkelijk’ denken de eigen praktijk opnieuw te doordenken en vorm te geven.

 

Formule

-Keuze van de films: Het programma wordt samengesteld op de maandelijkse Palavers van de Eduacademie

-Publiek: Er wordt gemikt op een divers publiek, met bijzondere aandacht voor mensen die in educatieve praktijken werken.

Om uitwisselingen na de vertoning mogelijk te maken wordt het publiek beperkt tot 20 à 30 mensen. 

-Verloop van de vertoningen: Elke film wordt ingeleid door iemand die de film kent, of vertrouwd is met de thematiek in de film. 

Na de vertoning worden de stoelen in een kring gezet om met wie wil tot dialogische uitwisselingen te komen over de film.

 

Deelname

Aan de deelnemers zal een bijdrage van 10 euro gevraagd om de kosten voor het gebruik van de zaal, apparatuur, koffie en versnaperingen te dekken. 

Vooraf verwittigen van deelname is noodzakelijk en helpt ons in te schatten met hoeveel we zullen zijn en hoeveel stoelen er moeten voorzien worden. 

 

Programma 2020

 

21 september : L’enfant sauvage (1970) van François Truffaut.  Inleiding: Karel De Vos, nabespreking: Laurent Thys, Karel De Vos

28 september: Ce gamin-là (1975), film van Renaud Victor. Inleiding: Karel De Vos, nabespreking: Laurent Thys, Karel De Vos

 

Programma 2021

20 september : Alicia (2017) van Maasja Ooms. Inleiding: Karel De Vos, nabespreking: Laurent Thys, Karel De Vos

29 november:  Projet N (1979) van Alain Cazuc. Inleiding: Jan Masschelein, nabespreking: Karel De Vos

 

Programma 2022

14 februari : Een andere weg (1 e reportage over Oikoten- 1982). Inleiding: Marc van Steenwinckel.

25 april: Jason (Maasja Ooms). Inleiding: Karel De Vos

3 October: Le sous-bois des insensés (Martine Deyres). Inleiding: Bob Maebe

 

 

Programma 2023

 

Er wordt voorlopig geen nieuw programma opgestart omdat we op zoek zijn naar een nieuwe formule.

Er zullen films vertoond worden op de palavers:

"Un monde", op het palaver van 20 februari.

"Gaby", op het palaver van  16 oktober

"Aucun d'eux ne dit mot" (Jacques Lin) op het palaver van 18 december

 

Programma 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art

Maak jouw eigen website met JouwWeb